เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000691
หมายเลขทรัพยากรi00001047
บาร์โค้ด000010006056
เล่ม1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือภาษาไทย
วันที่นำเข้า30 Oct 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0