เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00007436
บาร์โค้ด000010005701
เล่มพ.ค.,ต.ค.,ม.ค.-ก.พ. พ.ศ.49-50
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า17 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0