เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00005681
บาร์โค้ด000010005589
เล่ม"...เขาทำรัฐประหารเพราะเหตุอะไร ผู้สันทัดกรณีก็ย่อมรู้"
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า26 Aug 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0