เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00005197
บาร์โค้ด000010005422
เล่มนวัตกรรมไผ่ภูมิปัญญาร่วมสมัย
ฉบับ347
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า28 Jan 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0