เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00005089
บาร์โค้ด000010005258
เล่มบันทึกก้าวต่อก้าวเดินคัดค้าน EHIAเขื่นแม่วงก์
ฉบับ345
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า2 Dec 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0