เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00004615
บาร์โค้ด000010004766
เล่มติดเกาะ ตามสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ฉบับ334
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า16 Jan 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0