เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00007397
บาร์โค้ด000010004743
เล่มนพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
ฉบับ332
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า14 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0