เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00004506
บาร์โค้ด000010004647
เล่ม80 ปีการเมืองไทย 2475-2555
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า24 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0