เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00004101
บาร์โค้ด000010004186
เล่มมหาอุทกภัย2554
ฉบับ322
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า4 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0