เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00004019
บาร์โค้ด000010003993
เล่มมะพร้าวประโยชน์เกินร้อย
ฉบับ319
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า6 Oct 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0