เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00003798
บาร์โค้ด000010003730
เล่มบรูด้าฟีเวอร์
ฉบับ311
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า27 Jan 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0