เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00003630
บาร์โค้ด000010003574
เล่มจักรยานทางเลือกของการเดินทาง
ฉบับ309
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า29 Nov 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0