เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002408
หมายเลขทรัพยากรi00003618
บาร์โค้ด000010003513
เล่มSep.-Oct.10
ฉบับ9
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาอังกฤษ
วันที่นำเข้า14 Oct 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0