เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00003508
บาร์โค้ด000010003355
เล่มจ่าเพียร ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ตัวจริง
ฉบับ303
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า7 Jun 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0