เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00003470
บาร์โค้ด000010003314
เล่มฉันเรียนความจริง ไฮ ขันจันทรา
ฉบับ302
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า30 Apr 2010
จำนวนครั้งที่ยืม2