เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00003433
บาร์โค้ด000010003271
เล่มสารคดีฉบับ 25 ปี
ฉบับ301
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า20 Apr 2010
จำนวนครั้งที่ยืม3