เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00001265
หมายเลขทรัพยากรi00001966
บาร์โค้ด000010002341
เล่ม1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเยาวชนภาษาไทย
วันที่นำเข้า16 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม2