เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00001332
หมายเลขทรัพยากรi00002086
บาร์โค้ด000010002330
เล่ม1
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือเยาวชนภาษาไทย
วันที่นำเข้า18 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0