เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002327
หมายเลขทรัพยากรi00002876
บาร์โค้ด000010002118
เล่ม1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือภาษาอังกฤษ
วันที่นำเข้า8 Dec 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0