เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000743
หมายเลขทรัพยากรi00001113
บาร์โค้ด000010001801
เล่ม1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือภาษาอังกฤษ
วันที่นำเข้า2 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0