เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00001091
หมายเลขทรัพยากรi00001684
บาร์โค้ด000010001525
เล่ม1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือภาษาอังกฤษ
วันที่นำเข้า9 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0