เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000594
หมายเลขทรัพยากรi00001324
บาร์โค้ด000010000904
เล่ม1
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือภาษาไทย
วันที่นำเข้า5 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0