เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00003801
บาร์โค้ด000010000646
เล่ม100 ปีชาตกาลพุทธทาส
ฉบับ255
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า4 Feb 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0