เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00000135
หมายเลขทรัพยากรi00000262
บาร์โค้ด000010000322
เล่ม1
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บวิทยานิพนธ์ภาษาไทย
วันที่นำเข้า19 Oct 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0