เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00004000
บาร์โค้ด0000010003915
เล่มสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี
ฉบับ316
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า5 Jul 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0