เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00003996
บาร์โค้ด0000010003904
เล่มภัยพิบัติ
ฉบับ315
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า2 Jun 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0