เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00003964
บาร์โค้ด0000010003883
เล่มสี่แผ่นดิน
ฉบับ314
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า28 Apr 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0