Title Hong Kong Maritime Museum : Museum Guide.
Author Hong Kong Maritime Museum
Published Hong Kong : Hong Kong Maritime Museum, 2013
Detail 80 p. : illstrations (some colour) ; 18 cm
Abstract เป็นหนังสือคู่มือพิพิธภัณฑ์เรือเดินสมุทรฮ่องกง (Hong Kong Maritime Museum) บอกประวัติการเดินเรือ การพัฒนาของเรือประเภทต่าง ๆ ของแต่ละมุมโลก ทั้งจีน เอเชีย และตะวันตก รวมถึงให้ข้อมูลการสำรวจ การค้า การขนส่ง และข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ท้ายเล่มมีแผนที่บอกตำแหน่งส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญภายในพิพิธภัณฑ์
Subject
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed