Title ศัพท์เก่าหนังสือเก่า = Olden words and books / เอนก นาวิกมูล.
Author เอนก นาวิกมูล
Published กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560
Detail 368 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม
Abstract รวบรวมประวัติความเป็นมาของคำศัพท์ต่างๆ ทั้งคำว่า โชห่วย ลูกอ๊อด ตูดหมึก รักพอ รักแม่ ตลอดจนคำสะแลงหรือคำศัพท์แปลกๆ ที่คนยุคเก่ากล่าวอย่างละไว้ฐานเข้าใจในกลุ่มของคน ครั้นถึงปัจจุบันคำเหล่านี้ก็กลายเป็นคำแปลกไปแล้ว รวมถึงหนังสือเก่าโดยเฉพาะหนังสืองานศพ ซึ่งนับเป็นของดีอย่างหนึ่งของไทยในฐานที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทั้งในด้านประวัติบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ สิ่งของ และอีกสารพัด
Subject
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed