Title ศาลเจ้าศรัทธาสถานแห่งบางกอก = Chinese shrines, the faith of Bangkok / สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร.
Author กรุงเทพมหานคร. สำนักผังเมือง
Published กรุงเทพฯ : สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2559
Detail 311 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
Abstract หนังสือเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาลเจ้า คุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันโดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบศาลเจ้า เพื่อเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเมืองทั้งด้านการอนุรักษ์ การปรับปรุง การฟื้นฟู ตลอดจนการพัฒนาชุมชนโดยรอบศาลเจ้าให้มีความแข็งแรง เพื่อความงดงามของกรุงเทพมหานคร
Subject
 
 
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed