Title ถอดรหัสไทย / สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.
Author สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Published กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.ก
Detail 165 หน้า : ภาพประกอบ, 26ซม
Abstract ‘มิวเซียมสยาม’ เป็นต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ภายใต้การดูแลของสถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี 2551 เป็นต้นมา ได้จัดแสดงนิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” เป็นนิทรรศการที่ต่อยอดมาจากนิทรรศการชุดเดิม ‘เรียงความประเทศไทย’ ผูกโยงเรื่องราวในอดีตเข้ามากับวิถีชีวิตในปัจจุบัน ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความร่วมสมัย และยังเป็นนิทรรศการกึ่งถาวรที่สามารถปรับให้ทันยุคสมัย เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ปัจจุบันได้ ประกอบได้ด้วยห้องจัดแสดง 14 ห้อง
Subject
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed