Title เช เกวารา = Che Guevara / โดย วัฒน์ระวี.
Author วัฒน์ระวี
Published กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559
Detail (13), 180 หน้า : ภาพประกอบ
Abstract จากนายแพทย์หนุ่มสู่ผู้นำแห่งนักรบกองโจร ผู้ปลดแอกละตินอเมริกาออกจากการกดขี่ของจักรวรรดิอเมริกา เช เกวารา ผู้ทอดร่างเหนือแผ่นดินกว่าสี่ทศวรรษ แต่ทว่าชื่อของเขายังคงอยู่ กาลเวลาและโลกยุคไอทีไม่สามารถลบเลือนชื่อของเขาได้ เขาคือนักปฏิวัติไร้พรมแดน ผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิ เสรีภาพของมวลมนุษยชาติ โดยมิเลือกเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ เขาคือต้นแบบของการปฏิวัติสังคมและการเมือง ที่คนรุ่นหลังยังคงแสวงหา แม้อุดมการณ์ของเขายากจะเป็นจริง แต่ทว่าโลกไม่เคยลืมเขา นักปฏิวัติหนุ่ม ผู้กุมหัวใจหนุ่มสาวนักต่อสู้ตลอดกาล
Subject
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed