Title Catalogue Mekong museum pieces /|c[เรียบเรียง พลวัฒ ประพัฒน์ทอง... [และคนอื่น ๆ]].
Published เชียงราย : โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2557
Detail 87 หน้า : ภาพประกอบสี่ ; 30 ซม
Abstract พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งจะมีวัตถุทางวัฒนธรรมชิ้นเอกอยู่ใน Museum Collection เสมอ โดยวัตถุทางวัฒนธรรมเหล่านั้น จะช่วยสร้างจุดเด่นให้กับพิพิธภัณฑ์ในเชิงความหมายและคุณค่า ทำให้สามารถศึกษาเรื่องราวต่างๆ จากวัตถุในอดีตจากการจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์ที่จะบอกกล่าวต่อสาธารณชน นักศึกษา และผู้แสวงหาความรู้ว่าควรจะเดินทางไปศึกษาเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่สนใจจากพิพิธภัณฑ์ที่ใดบ้าง
Subject
 
Added Author
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed