Title A catalogue of the Late Antique gold glass in the British Museum / Daniel Thomas Howells; edited by ChrisEntwistle and Liz James.
Author Howells , Daniel Thomas , 1984-2011 , author
Detail 183 pages: illustrations (some color), maps ; 30 cm
Abstract กล่าวถึงวัตถุโบราณใน British Museum นำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับแก้วทองคำโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชนิดที่สองของโลกมีทั้งทองคำลงยาบนกระจก เป็นภาพวาด Artist บนแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุโบราณที่สำคัญ ในด้านการศึกษาได้ใช้การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของวัตถุที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบใหม่ที่สำคัญ กล่าวถึงวัตถุโบราณที่เป็นของแท้กับของปลอม การทำสำเนา การทดลองและการวางตลาดของคอลเล็กชั่นใน British Museum รวมถึงตัวอย่างวัตถุโบราณต่างๆ ของชาวคริสต์หรือผู้นับถือ ศาสนายิว เช่น ฐานเรือโล่ เหรียญจิ๋ว และรูปแบบของคอลเล็กชั่นใน British Museum
Subject
 
 
Added Author
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed