Title พฤกษศิลป์ / สำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
Published กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2553
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Detail [9], 192, [4] หน้า : ภาพวาดสี ; 31 ซม
Abstract พฤกษศิลป์หนังสือรวมภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ของพรรณไม้ไทย จำนวน 84 ชนิด พร้อมข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ และประวัติความเป็นมาของการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 ในฐานะที่พระองค์ทรงดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมายาวนาน ตลอดเวลาแห่งการครองราชย์
Subject
 
Added Author
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed