Title ประวัติศาสตร์ไทดำ : รากเหง้าวัฒนธรรม - สังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ยุกติ มุกดาวิจิตร.
Author ยุกติ มุกดาวิจิตร
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2557
Detail 176 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม
Abstract การสร้างบ้านเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศเวียดนามตอนเหนือ บันทึกตำนานและประวัติศาสตร์ของชาวไทดำ ทำให้ทราบว่าในประเทศเวียดนามมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อาศัยอยู่จำนวนมาก คนหลากหลายกลุ่มเหล่านี้มีประวัติศาสตร์ร่วมกัน มีความสัมพันธ์กันมายาวนานและเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมและสังคมไทย เวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื้อหาการอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เชื่อมโยงสร้างความเข้าใจที่แน่นแฟ้นระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมในสังคมร่วมสมัย
Subject
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed