Title อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือโทเฉลิมพล เทพหัตถี ม.ว.ม., ป.ช.
Author วทัญญู เทพหัตถี
Published กรุงเทพฯ พิมพ์ดี 2560
Detail 296 หน้า ภาพประกอบสี
Abstract สมุดภาพนายเรือ เป็นหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือโท เฉลิมพล เทพหัตถี จัดทำขึ้นโดยภริยาและบุตรธิดา เพื่อประมวลความทรงจำ ความรัก และความสำนึกในพระคุณของท่านผู้วายชนม์ ด้วยความเป็นครอบครัวที่รักและผูกพันกับประวัติศาสตร์ของทหารเรือ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ ตอนที่ 1 ประวัติพลเรือโท เฉลิมพล เทพหัตถี และคำไว้อาลัย ตอนที่ 2 สมุดภาพนายเรือ พ.ศ.2502 ตอนที่ 3 ประวัติสังเขปของโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.2441 ถึง พ.ศ.2475 และตอนที่ 4 ทหารเรือในสมัยพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พุทธศักราช 2443-2454 และพุทธศักราช 2460-2466
Source Types Serial
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed