Title อาชีพอิสระในอาเซียน / โสภาพรรณ.
Author โสภาพรรณ
Published กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Detail 283 หน้า ; 21 ซม
Abstract การประกอบอาชีพอิสระ คือการประกอบกิจการหรือธุรกิจส่วนตัวที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีอิสระในการกำหนดรูปแบบหรือวิธีการดำเนินงานของตัวเองได้ตามความเหมาะสม สิ่งที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดลงในหนังสือเล่มนี้ คือการเตรียมความพร้อมและเลือกอาชีพที่ถนัด พร้อมทั้งผลักดันตนเองเพื่อโอกาสในการพัฒนาฝีมือ อาชีพอิสระในอาเซียน จึงเป็นหนังสือแนะแนวทางการประกอบอาชีพให้สามารถแข่งขันกับแรงงานหรือผู้ประกอบการในชาติอื่นๆ ของอาเซียนได้
Subject
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed