Title 100 ปี วังบางขุนพรหม.
Published กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2549
Detail 416 หน้า : ภาพประกอบสี
Abstract หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของวังบางขุนพรหมตั้งแต่ลำดับราชกุลบริพัตร พระประวัติสมเด็จฯ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ สถาปัตยกรรมวังบางขุนพรหม ชีวิตในวังบางขุนพรหม ศิลปวัฒนธรรมวังบางขุนพรหม การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตำหนักเมืองบันดุง การอนุรักษ์วังบางขุนพรหม และวังบางขุนพรหมกับธนาคารแห่งประเทศไทย
Subject
 
 
 
 
 
 
Added Author
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed