Found: 183  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัยโครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
Authorโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Publishedมหาสารคาม :พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2549.
Call Numberวจ. ม247. 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านโรงเรียนสองพิทยาคม /สุภาพ บุญญาลัยและคณะ.
Authorสุภาพ บุญญาลัย.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ,2549.
Call Numberวจ.ส 838 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title รายงานงานวิจัยเฉพาะด้านโบราณวัตถุประเภทลูกปัดภาคใต้.
Authorบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ.
Publishedกรุงเทพ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ,2549.
Call Numberวจ.บ72. 2553
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title รายงานวิจัยฉบับบสมบูรณ์ โครงการวิจัยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดศรีสุทธาวาส
Authorวัดศรีสุทธาวาส ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
Publishedเชียงใหม่ :วัดศรีสุทธาวาส,2549.
Call Numberวจ.ช8 2549
image
Source Types Book
Titleรายงานวิจัยโครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคกลาง.
Authorพิพิธภัณฑ์จันเสน จังหวัดนครสวรรค์
Publishedนครสวรรค์ :พิพิธภัณฑ์จันเสน จังหวัดนครสวรรค์ ,2549.
Call Numberวจ. น127. 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleรายงานวิจัยโครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคตะวันออก.
Authorพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
Publishedปราจีนบุรี :พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี, 2549.
Call Numberวจ. พ711. 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleรายงานวิจัยโครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคเหนือ.
Authorพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
Publishedกรุงเทพ ฯ :พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ,2549.
Call Numberวพ. พ711. 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleรายงานวิจัยโครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคใต้.
Authorมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
Publishedพัทลุง :วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง, 2549.
Call Numberวจ. ว585. 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleรุกสยามในพระนามของพระเจ้า =Pour la plus grande gloire de Dieu /Morgan Sportes ; กรรณิกา จรรย์แสง แปล.
Authorสปอร์แตช, มอร์แกน.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2549.
Call NumberPQ2679.ส36 ร73 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleรูปเขียนดึกดำบรรพ์ "สุวรรณภูมิ" 3,000 ปีมาแล้ว ต้นแบบงานช่างเขียนปัจจุบัน อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ.
Authorอพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2549.
Call NumberN5310.5.T5 อ246
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title รูปเขียนดึกดำบรรพ์ "สุวรรณภูมิ" 3000 ปีมาแล้ว ต้นแบบงานช่างเขียนปัจจุบัน
Authorอพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2549.
Call NumberN5310.5.ท9อ36 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleรู้ไหม...ฉันชอบกินอะไร / Lucia Salemi : เขียน ; น้านกฮูก : แปล.
Authorซาเรมี, ลูเซีย.
Publishedกรุงเทพฯ :แฮปปี้คิดส์, 2549.
Call NumberJ ซ27ร 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleร่างกาย / c ออกแบบและจัดทำ : โคลด เดอลาโฟส ; แปล : ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ; เรียบเรียง กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์.
Authorเดอลาโฟส, โคลด.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2549.
Call NumberJ ด59ห 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleวังบ้านฐานถิ่น =Palaces and places to remember /เอนก นาวิกมูล.
Authorเอนก นาวิกมูล.
Publishedกรุงเทพฯ :แสงดาว,2549.
Call NumberDS589 ก4 อ76 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleวัฒนธรรมคนอย่างทักษิณ /นิธิ เอียวศรีวงศ์.
Authorนิธิ เอียวศรีวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2549.
Call NumberHN700.55 น62 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed