Found: 183  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleสามก๊ก :ฉบับการ์ตูนคลาสสิค /สันติ วุฒิรัตน์.
Authorสันติ วุฒิรัตน์.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2549.
Call NumberPL3275.ส6 ส65 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title สารพัดเก็บ
Authorเอนก นาวิกมูล.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2549.
Call NumberAM378อ73 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title สำนึกแห่งวินัย หัวใจแห่งการเรียนรู้ = Conscious discipline
Authorเบลีย์, เบคกี เอ.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันวิทยาการการเรียนรู้,2549.
Call NumberLB3013บ72 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title สิริมงคลวัดโพธิ์
Authorศานติ ภักดีคำ.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง ,2549.
Call NumberBQ6337.ก42ช73ศ64 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleสุสานอียิปต์โบราณ / c ออกแบบและจัดทำ : โคลด เดอลาโฟส ; แปล : ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ; เรียบเรียง กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์.
Authorเดอลาโฟส, โคลด.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2549.
Call NumberJ ด59ห 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleหนังใหญ่วัดบ้านดอน /ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, บรรณาธิการ.
Authorชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),2549.
Call NumberPN1979 S5 ห365 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleหมายเหตุประเทศสยาม =The Siam recorder /เอนก นาวิกมูล.
Authorเอนก นาวิกมูล.
Publishedกรุงเทพฯ :959 พับลิชชิ่ง,2549.
Call NumberDS562 อ75 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleหราขี้เหงา / c เรื่องและภาพ : นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ ; คำ : น้านกฮูก.
Authorน้านกฮูก.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2549.
image
Source Types Book
Titleหางไม่ได้มีไว้ให้ดึง / เรื่อง เอลิซาเบท เวอร์ดิก ; ภาพ มารีกา ไฮน์เลน ; แปล น้านกฮูก.
Authorเวอร์ดิก, เอลิซาเบท.
Publishedกรุงเทพฯ :แฮปปี้คิดส์, 2549.
Call NumberJ ว74ห 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleอนุบาลช้างเบิ้ม / เรื่อง มินามิ นิซิอุจิ ; รูป เซอิจิ โฮริอุจิ ; แปล พรอนงค์ นิยมค้า.
Authorโฮริอุจิ, เซอิจิ.
Publishedกรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2549.
Call NumberJ น32อ 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleอบารัต =Abarat /ไคลฟ์ บาร์เกอร์ ; แปลโดย ธารพายุ [นามแฝง].
Authorบาร์เกอร์, ไคลฟ์.
Publishedกรุงเทพฯ :แพรวเยาวชน,2549.
Call Numberยว.B37 อ36 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleอักษร ภาษา จารึก วรรณกรรม :รวมบทนิพนธ์ "เสาหลักทางวิชาการ"ของศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร.
Authorประเสริฐ ณ นคร.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2549.
Call NumberPL4159 .ป435อ63 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title อาบน้ำสนุกจัง / c เคียวโกะ มัตษุโอกะ : เรื่อง ; พรอนงค์ นิยมค้า : แปล.
Author มัตษุโอกะ,เคียวโกะ.
Published กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2549.
Call NumberJ ม14อ 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleอาวุธมีชีวิต? :แนวคิดเชิงวิพากษ์ว่าด้วยความรุนแรง /ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.
Authorชัยวัฒน์ สถาอานันท์.
Publishedกรุงเทพฯ :ฟ้าเดียวกัน,2549.
Call NumberHM497 ช64 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleอาหารมื้อค่ำพิเศษ/ วิมล วงษ์วันทนีย์ - พริตชาร์ด.
Authorวิมล วงษ์วันทนีย์ - พริตชาร์ด.
Publishedกรุงเทพฯ: แฮปปี้คิดส์, 2549.
Call NumberJ ว656อ16 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed