Found: 62  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleฟาโรห์ มัมมี่ พีระมิด เปิดโลกไอยคุปต์มหาอาณาจักรพิศวงเหนือลุ่มน้ำไนล์ /เอกชัย จันทรา.
Authorเอกชัย จันทรา.
Publishedกรุงเทพฯ :ยิปซี กรุ๊ป,2554.
Call NumberDT77 .อ74 2554
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ฟื้นเมืองเก่าให้มีชีวิต : ประสบการณ์ฟื้นชีวิตให้เมืองเก่าจากญี่ปุ่นถึงไทย
Authorอาภรณ์ จันทรสมวงศ์.
Publishedกีรุงเทพฯ :บางกอกฟอรั่ม,2554.
Call NumberCC135.อ64 2554
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleภาษา สังคมและวัฒนธรรม :จุดร่วม จุดต่างของประเทศในกลุ่มอาเซียน /มณทิรา ตาเมือง.
Authorมณทิรา ตาเมือง.
Publishedพิษณุโลก :การพิมพ์ดอทคอม,[2554].
Call NumberDS509.3 ม33 2554
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleมรดกใต้ท้องทะเลไทย / เอิบเปรม วัชรางกูร, วรวิทย์ หัศภาค.
Authorเอิบเปรม วัชรางกูร.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน, 2554.
Call NumberCC77.น6 อ78 2554
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title มุสลิม : มายาคติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
Publishedเชียงใหม่ :ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2554.
Call NumberBP161.2ม754 2554
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleมโนทัศน์แห่งอนาคต /มิชิโอะ คากุ เขียน ; กุลพันธ์ พิมพ์สมาน แปล.
Authorกุลพันธ์ พิมพ์สมาน,ผู้แปล.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2554.
Call NumberQ175 .ค62 2554
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ล่าขุมทรัพย์เมืองสยาม,
Authorจุติ จันทร์คณา.
Publishedกรุงเทพฯ :ปราชญ์,2554.
Call NumberCC175จ73
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ล่าขุมทรัพย์เมืองสยาม,
Authorจุติ จันทร์คณา.
Publishedกรุงเทพฯ :|bปราชญ์,|c2554.
Call NumberCC175|bจ73
image
Source Types Book
Titleสมเด็จรีเยนต์ /ดารณี ศรีหทัย.
Authorดารณี ศรีหทัย.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2554.
Call NumberDS570.6.ศ44 ด64 2554
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title สยามที่ไม่ทันได้เห็น = Siam-Khmer : the untold story
Authorไกรฤกษ์ นานา.
Publishedกรุงเทพฯ :โพสต์บุ๊กส์,2554.
Call NumberDS554.7.ก965 2554
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title อึเล่าประวัติศาสตร์ = Poop Happened
Authorอัลบี, ซาร่าห์.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2554.
Call NumberGT476อ65 2554
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title เขตแดนของเรา-เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา = Our boundaries-Our ASEAN neighbors.
Authorชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554.
Call NumberJC323.ข75 2554
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title เขมรรบไทย
Authorศานติ ภักดีคำ.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2554.
Call NumberDS575.5.ก6ศ64 2554
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleเคโอติก :การบริหารจัดการและการตลาดท่ามกลางวิกฤติการณ์โลกรุมเร้ารอบด้าน โดย Philip Kotler, John A. Caslione ; แปลโดย รศ.ดร.สมชายภคภาสน์วิวัฒน์ และ รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล.
Authorคอตเลอร์, ฟิลิป.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม,2554.
Call NumberHF5415.13 ค533
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleเงาสยาม :ยามผลัดแผ่นดินพระนารายณ์ /มอร์กาน สปอร์แตช, เขียน ; กรรณิกา จรรย์แสง, แปล.
Authorสปอร์แตช, มอร์กาน.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2554.
Call NumberDS578.6 .ส365 2554
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
Page : 1 2 3 4 5
Search Tools: Get RSS Feed