Found: 611  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อมิวเซียมสยาม.
Publishedกรุงเทพฯหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด)คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
Call Numberวพว763 2552
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleความสัมพันธ์ของชุมชนโบราณในเขตจังหวัดลพบุรีกับชุมชนภายนอกในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 /เมธี สุขสำเร็จ.
Authorเมธี สุขสำเร็จ.
Publishedกรุงเทพฯ :สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.
Call Numberวพ. ม738. 2544
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleความสำคัญของเมืองลพบุรีในฐานะเป็นแหล่งกระจายวัฒนธรรมทวารวดีบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสัก /ราศี บุรุษรัตนพันธุ์.
Authorราศี บุรุษรัตนพันธุ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2529.
Call Numberวพ. ร454. 2529
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleคำพูดไม่ได้มีไว้ทำร้ายกัน / เรื่อง เอลิซาเบท เวอร์ดิก ; ภาพ มารีกา ไฮน์เลน ; แปล น้านกฮูก.
Authorเวอร์ดิก, เอลิซาเบท.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2549.
Call NumberJ ว74ค 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title คำสั่งสอนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและธุรกิจของชาวไทยเชื้อสายจีนไหหลำย่านถนนสายไม้เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร.
Publishedกรุงเทพฯหลักสูตรศิลปกรมศาสตร์สาขาวอชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลกวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิต.
Call Numberวพธ132 2553
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleคุณจระเข้กับความรักอันยิ่งใหญ่ /c เรื่องและภาพ ดานีลา คูลอต.
Authorคูลอต, ดานีลา.
Publishedกรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2548.
Call NumberJ ค47คณ 2548
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title คุณเงาใจดี
Authorชีวัน วิสาสะ.
Publishedกรุงเทพฯ :แพรวเพื่อนเด็ก,2548.
Call NumberJช37 2548
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title คุณแม่พุงโต = Mummy''s fat tummy
Authorวิมล วงษ์วันทนีย์-พริตชาร์ด.
Publishedกรุงเทพฯ :แฮปปี้คิดส์,2550.
Call NumberJว656ค74 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleงานวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325-2394 /ปัญญา บริสุทธิ์.
Authorปัญญา บริสุทธิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ,2529.
Call Numberวพ. ป524. 2529
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleจมูกเจ้าปัญหา / c เรื่อง : นาฮิด มะห์ดาวี อัสล์ ; แปล : น้านกฮูก.
Authorอัสล์, นาฮิด มะห์ดาวี.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2548.
Call NumberJ อ18จ 2548
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleจระเข้ขี้แย / เรื่องและภาพภาพ : ปิติพร วทาทิยาภรณ์ ; คำ : น้านกฮูก.
Authorปิติพร วทาทิยาภรณ์.
Publisheda กรุงเทพฯ :แฮปปี้คิดส์, 2550.
Call NumberJ ป34จร 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleจอชน้อยไม่อยากโต/ วิมล วงษ์วันทนีย์-พริตชาร์ด.
Authorวิมล วงษ์วันทนีย์-พริตชาร์ด.
Publishedกรุงเทพฯ: แอปปี้คิดส์, 2549.
Call NumberJ ท9 ว656 จ17 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleจักรพรรดิเนโรกับโศกนาฏกรรมการเผากรุงโรม / c เขียนภาพโดย ทีมต้มยำกุ้ง ; ข้อมูลและวิชาการ ชนิศา บุญสว่าง.
Authorชนิศา บุญสว่าง.
Publishedกรุงเทพฯ : อีคิวพลัส, 2550.
Call NumberJ จ11 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleจิตรกรช่างฝัน / c เรื่อง : อาลี อัสการ์ ไซยิด อะบาดี ; แปล : น้านกฮูก.
Author อะบาดี, อาลี อัสการ์ ไซยิด.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2548.
Call NumberJ อ251จ 2548
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleจิ้งจอกน้อยนิสัยดี / เรื่องและภาพ :ปิติพร วทาทิยาภรณ์.
Authorปิติพร วทาทิยาภรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี่คิดส์, 2550.
Call NumberJ ป34จ 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed