Found: 373  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title อีเกิ้ง...เดือนดาว / c เรื่อง : สุกัญญา สุจฉายา, ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ, เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป ; ภาพประกอบ : ปรีดา ปัญญาจันทร์.
Author สุกัญญา สุจฉายา.
Published กรุงเทพฯ : แปลน ฟอร์ คิดส์, 2551.
Call NumberJ ส412อ 2551
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title อีเล้งเค้งโค้ง เรื่องและรูป ชีวัน วิสาสะ.
Authorชีวัน วิสาสะ.
Publishedกรุงเทพฯ :แพรวเพื่อนเด็ก, 2550.
Call NumberJ ช37อล 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleอุทัยเทวี / เล่าเรื่อง : น้านกฮูก ; วาดภาพ : รติมัย หงษ์วิสุทธิกุล.
Authorน้านกฮูก.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2550.
Call NumberJ น25อ 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleฮิตเลอร์ กับโศกนาฏกรรมแห่งสงครามโลกครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : อีคิวพลัส, 2550.
Call NumberJ ฮ34 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title ฮีตสิบสอง / c เรื่อง : สมชาย นิลอาธิ ; ภาพประกอบ : ธนพนธ์ เล็กสิงห์โต.
Author สมชาย นิลอาธิ.
Published กรุงเทพฯ : แปลน ฟอร์ คิดส์, 2551.
Call NumberJ ส626ฮ 2551
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleเกาหลี /Won-Bok Rhie ; ณัฐวุฒิ ลือดี แปล.
Authorรี, วอนบก.
Publishedกรุงเทพฯ :นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์,2550.
Call NumberJ ท9 ร67ก 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title เขตแดนของเรา-เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา = Our boundaries-Our ASEAN neighbors.
Authorชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554.
Call NumberJC323.ข75 2554
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleเจาะตำนานพ่อมด ผจญศึกศาสตร์มหาเวท / c จีรวัฒน์ บุญห่อ.
Authorจีรวัฒน์ บุญห่อ.
Publishedกรุงเทพฯ : อีคิวพลัส, 2550.
Call NumberJ จ372จ 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleเจาะตำนานมัมมี่ ตะลุยปริศนาแดนพีระมิด / c สุธารส เนินปลอด.
Authorสุธารส เนินปลอด.
Publishedกรุงเทพฯ : อีคิวพลัส, 2550.
Call NumberJ ส447จ 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleเจ้าชายไม่พูด /ปรีดา อัครจันทโชติ.
Authorปรีดา อัครจันทโชติ.
Publishedกรุงเทพฯ :แพรวเขาวชน,2548.
Call NumberJ ป47 จ73 2548
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleเจ้าฟ้ากุณฑล เจ้าฟ้ามงกุฎกับพระนิพนธ์เรื่องอิเหนา / c ทีมงาน E.Q.Plus.
Publishedกรุงเทพฯ : อีคิวพลัส, 2550.
Call NumberJ จ661 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ อัจฉริยะกวีแห่งกรุงศรีอยุธยา / c เขียนภาพโดย ศิริศักดิ์ เชาวน์ศิริ ; ข้อมูลและวิชาการ ทนงศ์ จันทะมาตย์.
Authorศิริศักดิ์ เขาวน์ศิริ.
Publishedกรุงเทพฯ : อีคิวพลัส, 2550.
Call NumberJ จ662 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleเชกสเปียร์ ยอดนักประพันธ์บันลือโลก /
Authorภุชฌงค์ คล่องวาณิชกิจ.
Publishedกรุงเทพฯ : อีคิวพลัส, 2550.
Call NumberJ ช51 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleเชงสอบู เอกกษัตรีแห่งแผ่นดินมอญ / c เขียนภาพโดย อัมรินทร์ เดชณรงค์ ; ข้อมูลและวิชาการ ทนงค์ จันทะมาตย์.
Authorอัมรินทร์ เดชณรงค์.
Publishedกรุงเทพฯ : อีคิวพลัส, 2550.
Call NumberJ อ16ช 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title เชียงใหม่เมืองบุญ / c เรื่อง : วิลักษณ์ ศรีป่าซาง ; ภาพประกอบ : อนุวัฒน์ คำเงิน.
Author วิลักษณ์ ศรีป่าซาง.
Published กรุงเทพฯ : แปลน ฟอร์ คิดส์, 2551.
Call NumberJ ว3711ช 2551
Locationมิวเซียมลำปาง
Page : |<< << 21 22 23 24 25
Search Tools: Get RSS Feed