Found: 234  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title ตำนานพระโกศและหีบศพบรรดาศักดิ์ ระเบียบการศพ และคำเตือนการปฏิบัติราชการในราชสำนัก
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพระราชวัง,2514.
Call NumberGT3278.ส43 2514
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ตำนานว่าวพนัน ตำราผูกว่าว วิธีชักว่าว และการเล่นว่าวต่อสู้กันในอากาศ
Authorภิรมย์ภักดี (บุญรอด เศรษฐบุตร)พระยา2415-.
Publishedกรุงเทพฯโรงพิมพ์โสภณฯ2464.
Call NumberGV768.ท9 ภ61 2464
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ตำนานหัวล้านไทย
Authorพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย.
Publishedนครปฐม :พิพิธภัณฑ์,2537.
Call NumberGR489 พ65 2537
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleตำนานหัวล้านไทย /บรรณาธิการ, วิษณุ เอมประณีตร์ ; ศิลปิน, ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์...[และคนอื่นๆ].
Authorดวงแก้ว พิทยากรศิลป์.
Publishedนครปฐม :กองวิจัยและพัฒนา พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย,2537.
Call NumberGR489 พ65 2537
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ตำนานและนิทานพื้นบ้านอีสาน
Authorนิติ แสงวัณณ์.
Publishedกรุงเทพฯ :กองโบราณคดี กรมศิลปากร,2531.
Call NumberGR312.2.ต67น62 2531
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleถ้ำถิ่นเหนือ /พินดา สิทธิสุนทร, ไซมอน การ์ดเนอร์ และดีน สมาร์ท.
Authorพินดา สิทธิสุนทร.
Publishedกรุงเทพฯ :ริเวอร์บุ๊คส์,2549.
Call NumberGB608.81.ท9 พ66 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ทฤษฎีคติชนวิทยา : วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตำนาน-นิทานพื้นบ้าน
Authorศิราพร ณ ถลาง.
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2548.
Call NumberGR550.ศ237ท 2548
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ทฤษฎีชาติพันธุ์สัมพันธุ์ : รวมบทความทางทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณ์เชื้อชาติกลุ่มชาติพันธุ์การจัดองค์กรความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ และรัฐประชาชาติ
Authorประสิทธิ์ ลีปรีชา.
Publishedเชียงใหม่ :ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2555.
Call NumberGN495.4ท445 2555
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ท่องพิภพมหัศจรรย์
Authorคุณากร วาณิชย์วิรุฬห์.
Publishedกรุงเทพฯ :เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก,2549.
Call NumberGB55ท55 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ธงช้างในต่างแดน
Authorเอนก นาวิกมูล.
Publishedกรุงเทพฯ :พิมพ์คำ,2549.
Call NumberGT4678อ73 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย
Authorนนทพร อยู่มั่งมี.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2551.
Call NumberGT3278.น33 2551
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title นักเดินทางชาวสยาม = Siamese travelers
Authorเอนก นาวิกมูล.
Publishedกรุงเทพฯ :แสงดาว,2562.
Call NumberG463.อ37 2562
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleนาคมาจากไหน? /สุจิตต์ วงษ์เทศ.
Authorสุจิตต์ วงษ์เทศ.
Publishedกรุงเทพฯ :โพสต์บุ๊กส์,2554.
Call NumberGR830.น6 ส73 2554
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleนาคในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์ /สุจิตต์ วงษ์เทศ.
Authorสุจิตต์ วงษ์เทศ.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2543.
Call NumberGR308 .ส74 2543
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed