Found: 8  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleกว่าจะเป็นกบ /กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล.
Authorกฤษฎา ศุภวรรธนะกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :พิมพ์บูรพา,2548.
Call NumberPN1992.75 .ก45 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title กำสรวลสมุทรเป็นพระราชนิพนธ์ยุคต้นกรุงศรีอยุธยา หรือกำสรวลศรีปราชญ์ สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ.
Authorสุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
Call NumberPL4209.1 ก623 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleจินดามณี ฉบับหมอบรัดเล /หมอบรัดเล.
Authorบรัดเลย์, บีช แดน,2347-2416.
Publishedกรุงเทพฯ :โฆษิต,2549.
Call NumberPL4158 .บ46 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleรุกสยามในพระนามของพระเจ้า =Pour la plus grande gloire de Dieu /Morgan Sportes ; กรรณิกา จรรย์แสง แปล.
Authorสปอร์แตช, มอร์แกน.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2549.
Call NumberPQ2679.ส36 ร73 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleสามก๊ก :ฉบับการ์ตูนคลาสสิค /สันติ วุฒิรัตน์.
Authorสันติ วุฒิรัตน์.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2549.
Call NumberPL3275.ส6 ส65 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleหนังใหญ่วัดบ้านดอน /ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, บรรณาธิการ.
Authorชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),2549.
Call NumberPN1979 S5 ห365 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleอักษร ภาษา จารึก วรรณกรรม :รวมบทนิพนธ์ "เสาหลักทางวิชาการ"ของศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร.
Authorประเสริฐ ณ นคร.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2549.
Call NumberPL4159 .ป435อ63 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleเชิด ทรงศรี :เลือดเนื้อของหนังไทย /พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช.
Publishedกรุงเทพฯ :พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช,2549.
Call NumberPN1998.3.ช7 ช73
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed