เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00002407
หมายเลขทรัพยากรi00008060
บาร์โค้ด000010008832
เล่มNOTICE COVID-19 CORONVIRUS
ฉบับ423
แหล่งจัดเก็บวารสารภาษาไทย
วันที่นำเข้า16 Jun 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0