เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00001128
หมายเลขทรัพยากรi00001738
บาร์โค้ด000010002170
เล่ม1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือเยาวชนภาษาไทย
วันที่นำเข้า12 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม1