Title การจัดแสงสำหรับเวที / กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา.
Author กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา
Published กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
Detail 250 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
Abstract หนังสือเรื่อง การจัดแสงสำหรับเวที (Stage Lighting Design) ใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการจัดแสงสำหรับเวที โดยเน้นเวทีแบบโพรซีเนียมหรือเวทีแบบมีกรอบ และการแสดงประเภทละครเป็นสาระสำคัญในการจัดแสง หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านรู้สึกถึงความมีมนต์ขลังของแสงที่จะแสดงให้เห็นว่าเพราะเหตุใด แสงถึงได้เป็นหัวใจสำคัญของการแสดง
Subject
 
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed