Not found
Title การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม / ธนิก เลิศชาญฤทธ์.
Author ธนิก เลิศชาญฤทธ์
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Detail 222 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
Abstract “การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม” เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของการจัดการทรัพยากรววัฒนธรรม ซึ่งเป็นศาสตร์แนวประยุกต์ที่รวบรวมเอาศาสตร์สาขาอื่นเข้ามาผสมผสานจนดูเหมือนไม่มีความเป็น’ศาสตร์’ ในตัวเองเหมือนศาสตร์สาขาอื่น โดย ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ ซึ่งในตอนแรกดร.ธนิกเรียบเรียงงานชิ้นนี้ขึ้นมา เพื่อให้เป็นตำราเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาในการเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
Subject
 
 
 
Added Author
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed